slider33

אינטימיות והערכה עצמית


fc34f61d23b74be53ee07d469bd32064 Mקשר ואינטימיות שני מושגים המקיימים ביניהם אינטראקציה מורכבת. אחד האפיונים של קשר מספק  הוא המרכיב האינטימי. מתי קיים פוטנציאל ליחסים אינטימיים בתוך קשר.? כל אדם יכול  לענות על השאלה בקלות רבה. כאשר קיימת משיכה , תשוקה , מחויבות לבלעדיות , תקשורת זורמת  ומנטאליות דומה .
כל המרכיבים האלה יחד מהווים פוטנציאל עצום לחיבור, קשר, וזוגיות טובה אלא שהפוטנציאל עלול להישאר בגדר פוטנציאל במידה והמרכיב האינטימי חסר.
האחריות לפיתוח אינטימיות בתוך קשר חלה על  שני הצדדים,קשה לה מאוד לאינטימיות להתקיים באופן חד צדדי, האינטימיות בתוך קשר ניזונה מאותו מקור. הצורך ליצירת קשר בלעדי,ייחודי,אקספרסיבי,הנותן חותם מזהה לבני הזוג.
הצורך ביצירת קשר מסוג זה שונה מאדם לאדם, ובין גברים לנשים. הוא קיים אצל כולם אלא במינון שונה!
איך קורה שאנשים מייחלים ומבקשים ליצור קשר מסוג זה ולא מצליחים?
מדוע כשבאה ההזדמנות /הפוטנציאל לקשר כזה חלקם בורחים ממנו?
כאן הזמן לבדוק את היכולת ביצירת קשר אינטימי! ואולי הזמן גם לשאול את השאלה הנוקבת, האם אני מוכנ/ה ליחסים כאלה, ככלות הכול באינטימיות קיימת פתיחות ומכאן שקיים בה יסוד של סיכון, ומה אם אחשף ואגלה את החלקים אותם אני בעצמי לא אוהב/ת ואולי הגרוע מכל יקרה והצד השני לא יאהב את "החלק האמתי החבוי בי?
ביחסים אינטימיים קיימת הכלה של הצד השני,קבלתו כפי שהוא ללא האדרה,עם מבט כולל על כל התכולה של התכונות,ההרגלים,הדעות,העמדות והאמונות.
הכלה של הצד השני היא מרכיב חשוב ביחסים,היא מובילה לאמון! אמון במה? בעמידותה של המערכת בפני שינויים חיצוניים ופנימיים, אמון שמערכת התגמולים בין בני הזוג תישאר מאוזנת .
אך לא רק, אמון בבן/ת זוג הוא מראה של אמון האדם בעצמו. המידה בה אדם בוטח במסוגלות שלו לראות דברים "באומץ" ,מבלי להזדקק ל"תיקון" המציאות שיאפשר לו הסתגלות טובה יותר לבן/ת הזוג.

אולם התנאי החשוב מכולם לפיתוח יכולת ליחסים אינטימיים זו יכולת הכלת האדם את עצמו!
הכלת עצמית נשענת על האומץ של האדם להכיר את עצמו,לפעול מתוך אותה היכרות עצמית.זו מובילה לקבלה של האדם את עצמו ללא שיפוט הלקאה וביקורת.

רק כאשר אדם מנהל מערכת "תקינה" עם עצמו,מרגיש o.k עם עצמו ופיתח דימוי עצמי חיובי/גבוה,יוכל להכיל את השני,לפתח אינטימיות מבלי לחשוש שזו מאיימת עליו.

אז עד לפעם הבאה הכינו את עצמכם לאותה אינטימיות מיוחלת. והתחילו עם עצמכם,טפחו את היכולת שלכם להכיר את עצמכם,אספו את כל הידע שיש לכם על עצמכם והשתמשו בו,תכירו בחלקים שהקפדתם להסתיר מעיני עצמכם. וכמובן עשו היכרות עמוקה עם היכולות,הכישרונות והחזקות שלכם.

עכשיו, הסיכוי שלכם לזהות אינטימיות כאשר היא מוצעת לכם,לחוות אינטימיות מבלי לברוח בפאניקה גדל פלאים!
newsletter-pos
אנא מלאו את הטופס וסמנו את הקטגוריות המעניינות אתכם