העץ המשפחתי – תכנון העתיד בהווה

תכנון עתיד העסק כרוך ביכולת להביט על ההווה כשלב לקראת השלב הבא בעתיד, לכך נדרשת השקעת אנרגיה ואומץ להתמודד עם נושאים הקשורים להובלת העסק בעתיד, איך תנוהל המשפחה, ומי יהיה אחראי על "שלום הבית".

Family business tree  מתמחה בהובלת העסק המשפחתי להתנהלות על בסיס תכנון החזון המטרות והיעדים לטווח בינוני וארוך של העסק.

לשם כך מוצע למשפחה להיעזר במודל  'הברית המשפחתית' , מסמך מוסכם על בני המשפחה המפרט את הערכים לחיי העסק והמשפחה, נורמות התנהלות, כללים בקבלת בני משפחה נוספים וכל פרט אחר שיהווה עמוד תווך לניהול העסק בהווה ובעתיד ובמקביל ישמר את אחדות המשפחה.

משפחות שנעזרו במודל ידעו לספר על חוויה מעצימה ומלמדת.

מאמרים-עסקים משפחתיים


tree
newsletter-pos
אנא מלאו את הטופס וסמנו את הקטגוריות המעניינות אתכם