slider33

התפתחות אישית – חשיבותה לעסק ולמשפחה

אביגיל וולקוב – אימון משפחות בעלות עסקים
יוצרת גישת Family Business Tree - מערכות יחסים בעסק משפחתי
                   
couple"אדם ומלואו : האתגר" המחברים, פרופ' שרגא סרוק, גליה רבינוביץ מייחדים פסקה נפלאה הבאה להסביר את חשיבותו של היחיד ביצירת המארג המשפחתי : "המשפחה היא קבוצה או מבנה שלם המורכב מאלמנטים שונים המקיימים יחסי גומלין והמבטאים יחד את גבולותיה ומשמעותה המיוחדת .כלומר, האנשים המרכיבים אותה, יוצרים את הייחודיות שבה" בכדי להצטרף להגדרה הזו צריך העסק המשפחתי לתפקד כ"קומנדו משפחתי" כלומר, לתמוך ולהגן על כל בן משפחה גם כאשר מדובר בתמיכה והגנה על הייחוד שלו, הרצונות, והמעמד במסגרת המשפחה והעסק.
עסק משפחתי שואף להגיע למצב בו כל בן משפחה ינוע בהרמוניה עם השאר, ייתן את "כול כולו" יתרום מעל ומעבר ולבסוף שיגיע עם פנים מוארות לעבודה וגם למפגשים משפחתיים. מחקרים קושרים את ההתפתחות האישית כגורם המשפיע על כל בן משפחה ביחס לחוסנו הפיזי והנפשי, ולמידת הזיקה שלו למשפחה ולעסק.

היבטים אישיים

תפקיד מותאם יחיד
ניהול ועבודה בעסק המשפחתי כרוכים לפעמים במיתון תכונות או יכולות אישיות מסוימות, והתאמה עצמית למבנה התפקידים ולכל מה שנדרש כדי שהעסק ימשיך ויתנהל.
מצב מצוי אך לא בהכרח רצוי, השקעת אנרגיה בתפקיד שאינו מותאם לצרכים האישיים וליכולות ספציפיות של היחיד פוגעת בהערכתו העצמית, וביכולתו ליצור לעצמו מסגרת לביטוי עצמי ומקצועי. כיום הדור השני בעסק המשפחתי, בוודאי הדור השלישי מודעים לדרישות העסק ובמקביל שמים דגש על עיצוב התפקיד לפי מידותיהם האישיות. הסתגלות לתפקיד מחייבת 'קשר רגשי' אליו, וזה יכול להתקיים כאשר היחיד תופס אותו כהזדמנות להבליט את יכולותיו. מה יהיה תפקידי במערך, זו לא שאלה, זה שיקול  במערך השיקולים של בני משפחה הנוגע בקשר לעתידם ועתיד העסק המשפחתי.

הגשמה עצמית
זה סוד גלוי שבעסק המשפחתי לא קיים תהליך מסודר הבודק את מידת שביעות הרצון של כל בן משפחה, להוציא מקרים בהם המשפחה מערבת גורם חיצוני בעקבות אירוע מטלטל, לדוגמא: בן משפחה או יותר עוזבים את העסק, או, הקטנה של מידת המעורבות שלהם בעסק וגם במשפחה.               
"ניהול חכם" של העסק המשפחתי שם דגש על ניהול צרכי ההנעה של כל פרט בתוכו. הגשמה עצמית היא צורך גבוה למימוש של "כל הדברים אותם אני יכול לעשות באמצעות היכולות שלי, אם רק היו מאפשרים לי, אם התפקיד היה מאפשר לי..". מימוש הפוטנציאל והייעוד האישיים הם מקור לשביעות רצון וסיפוק אישיים המשפיעים על מצב הרוח בעסק ובמשפחה.
 
לימודים והכשרה
עסקים משפחתיים קטנים בעיקר מסורתיים, מכשירים את דור ההמשך תוך כדי תנועה, מתחילים 'מלמטה' בהיכרות ולמידה של כל שלב בתהליך, ובהתנסות אישית בכל תפקיד זוטר ככל שיהיה. למידת העסק באופן מעשי מאפשרת ניהול נכון ושמירת הקיים.
כיום, המגמה השתנתה לכיוון של הכשרה תיאורטית באמצעות לימודים פורמליים עם דגש על לימודים אקדמיים, בעיקר כשמדובר התחום הניהולי. ברמת העסק, יצירת מסגרת של למידה המכוונת להתמקצעות ספציפית מכניסה ידע רחב 'למחזור הדם' של העסק ומאפשרת לו התמודדות שוות כוחות עם מתחרים בשוק. ברמת היחיד לימודים ייעודיים הקשורים במישרין לתחום ההתמחות שלו, מעניקים לו לא רק ידע רחב אלא, פותחים בפניו את האפשרות לפתח כלים עדכניים לעבודה וניהול אפקטיבי של העסק.

אחרית דברים
כלל הכוחות, עוצמות ואנרגיות של עסק משפחתי לעולם יהוו שלם בעל תוקף. יחד עם זאת חלקיו של השלם, כל פרט ויחיד בתוכו, קובע את שלמות 'השלם' והוא זה שנותן את המשמעות  לקיומו. התפתחות אישית של היחיד בהקשר המשפחתי והעסקי עושה את ההבדל בין עסק מתחדש ורענן לבין עסק עייף וחסר השראה.


newsletter-pos-business
אנא מלאו את הטופס וסמנו את הקטגוריות המעניינות אתכם