slider33

ייעוד – מהיכן באים ולאן הולכים


233826a67be66a810b23a263230da62e Mייעודו של אדם הוא נושא נלווה,חבוי בדרך כלל ברמה הלא מודעת של האדם.ניתן לצפות בתוצרים הגלויים שלו, התנהגויות כמו: עקביות ,התמדה ,התלהבות, בחירות,(עיסוק, מקצוע, בני זוג, חברה(.

לשאלה הגלויה :"מהו ייעודך?" ניתן להתייחס בתשובה לשורש המילה י.ע.ד. ובמהופך למילה "ידע".כלומר, ייעוד האדם קשור בקשר ישיר ליעד אליו האדם מבקש להגיע,תוך גיוס הידע והאמצעים כדי להגיע לנקודה אליה הוא שואף, בהתייחס לעבר הקרוב, להווה ולעתיד הקרוב. יחד עם זה, ייעוד של אדם הוא לא רק היעד אליו הוא חותר, אלא תחושת "השליחות" שאליה נשלח. הסיבה להיותו מי שהוא. השאלות: "מה אני עושה כאן"? (בחיים האלה),"מה תפקידי עלי אדמות"?, יכולות לתת מענה ביחס לתפיסתו הפילוסופית של האדם לגבי תפקידו הפרטי ביקום והיא ביטוי של הצורך במשמעות נעלה, לחיים מלאים ומשמעותיים .היא יכולה להיות ביטוי גם לצורך החשיבות של האדם, בבחינת הצורך "להשאיר טביעת אצבע" בעולם, מעין חותמת ייחודית המאפיינת את האדם.

מודעות גבוהה לייעוד, נקשרת גם לתפקידו "הציבורי" של האדם. למידת תרומתו  לעולם ולחברה, ולמידת המחויבות (Responsibility) האישית החזקה הנלוות לידיעת האדם את תפקידיו האישיים והציבוריים. במצב זה מפתח האדם "הוויה" של אדם מוכוון, בעל שליטה פנימית מאזנת, מסופק ושלם.ומכאן האדם מונע למלא את ייעודו בהתייחסו אליו לא רק כיעד לעתיד,אלא כהתנהלות "אוטומטית",מעוררת ומנחה את חייו בכל הזמנים.

במקביל, ניתן לעמוד על המושג ייעוד גם בתחום "ההתנהגות הארגונית" בנושא התרבות הארגונית. ניתן לתאר את התרבות הארגונית כמבנה המחולק לרבדים.(Schein 1985), הרובד הגלוי העובר ברמת המודע, והבא לידי ביטוי בהעברת מסרים גלויים אל העובדים כגון: נהלים, תקנים  ,שפה ,טכסים, לבוש ועוד. הרובד הסמוי עובר בחלקו ברמת המודע ובחלקו הגדול ברמת הלא מודע כגון: ערכים, אמונות, קודי התנהגות, הבאים  לענות על השאלה : "כיצד נוהגים אצלנו במקרים..." (מניע להתנהגות).הרובד הסמוי כולל אמיתות ברורות "מסרים מובנים מאליהם", אלא שאין צורך להצהיר או לדבר עליהם,הם בבסיס מהותו של הארגון, והם בעצם הסיבה לקיומו וייעודו והם אלה המתווים את התנהגותם של המנהלים והעובדים בתוך הארגון וכלפי גורמים חוצה לו (לקוחות(.
באותו הקשר גם האדם הפרטי וגם הארגון נושאים את ייעודם כאמת בסיסית מאוד, עד כדי אמת חבויה שאין צורך להצהיר/לדבר עליה,והיא כשלעצמה כה עצומה עד שהיא מהווה מניע להתנהגותם.

ילדים בגילאי גן ובית ספר "יודעים" את ייעודם באופן ברור. לשאלה "מה היית רוצה להיות כשתגדל/י" הם עונים לרוב בספונטאניות ,ללא היסוס, במעין מוכוונות פנימית מרשימה הנשענת על קליטת מסרים במישור הלא-מודע ,עם השפעה מעטה של מתווכים חיצוניים.

בתהליך אימון האישי עולה נושא הייעוד בשלב "ההתבוננות הפנימית" בירור הייעוד מאפשר לגעת במקום של אותה תחושה עמוקה פנימית של האדם הקשורה לתפקיד אותו הוא מבקש למלא בחייו, העונה על השאלה :"מי היית רוצה להיות עבור אחרים"?  "מה תהיה תרומתך לעולם"?
בהשוואה לילדים, הפרט המבוגר מתקשה לפעמים להגדיר את ייעודו  באופן ברור, נהיר וספונטאני. מידת המודעות שלו לייעודו כמוביל פנימי המניע אותו לכיוון של עשייה הנכונה לו, מושפע ממתווכים חיצוניים : כורח מציאות תעסוקתית, לחצים חברתיים  והשפעות כלכליות .

במהותו, אימון אישי מקדם את האדם להשגת תוצאות רצויות ומרביות בפרק זמן קצר.התהליך מקבל עוצמה ותנופה כאשר הוא נשען על בסיס אותה תחושה עמוקה של האדם בקשר לייעודו בחיים, כפי שהוא חווה אותו בעבר תוך "תרגום" תחושת הייעוד בהווה עם הפנים לעתיד.עדכון הייעוד לנקודת הזמן בה עומד האדם בתהליך האימון האישי, מחברת בין יכולותיו, כישוריו-מה הם, המוטיבציה- מהו הדלק המניע אותו ומכניס לחייו משמעות מלהיבה ואחריות . זה התהליך באמצעותו ניתן להעלות מניעים רדומים מתת-המודע אל המודע ובכך להגיע לתחושת ייעוד עמוקה ומתגמלת המובילה את האדם "בדרכו שלו".
newsletter-pos
אנא מלאו את הטופס וסמנו את הקטגוריות המעניינות אתכם