slider33

כבוד עצמי

Dollarphotoclub 48004376קשרים - יחסים – מתקיימים במלוא עוצמתם כאשר הם נשענים על אינטראקציה הוגנת בין הכבוד העצמי לבין כיבוד אחרים. היחס אל האחרים הוא השיקוף של יחס האדם אל עצמו, כאשר בקצה אחד יכול להתקיים בוז, שיפוט מחמיר וחוסר הערכה לאחרים, ובקצה השני של אותה הסקאלה מתקיים שילוב של הערכה, פתיחות וכבוד.
האמירה הידועה," אדם המכבד את עצמו מכבד גם את האחרים" או במהופך, "מי שלא מכבד אחרים לא מכבד את עצמו", מחזקת את ההדדיות בין כבוד עצמי לבין כיבוד אחרים ומוצאת את ביטויה בכל תחומי חיינו ומשפיעה בעיקר על טיב היחסים שלנו עם עצמנו, עובר לסביבה. הכבוד העצמי  איננו קשור לגאווה מוגזמת או יהירות, הוא מתייחס לשמירה על ערכים חשובים ונחשבים המחברים אותנו לסביבה באופן מטבי.

כבוד דו-סטרי לטעויות
כבוד עצמי נשען על בסיס האמון ביכולתנו להכיל טעויות אישיות ולראות בהן חלק טבעי ממארג החיים , היחס לטעויות אישיות יכול להיות מזלזל ולפגוע בהערכה העצמית ,או, שהוא יכול להיות יחס של כבוד הנשען על תבונה, אומץ והפקת לקחים מה שתורם להערכה עצמית גבוהה. באותו אופן שנתייחס לטעויות של עצמנו כך נתייחס  לטעויות של אחרים, כיבוד טעויות של אחרים (גם אם הן לא מוסכמות עלינו),משמש כבוחן ליכולת לעורר בסביבתו יחס של אמון וכבוד ביושרה (integrity ) שלנו .

כבוד לידע האישי
יחס של כבוד והערכה עצמיים לידע הנמצא ברשותנו אשר נצבר בעמל רב (לא בהכרח השכלה גבוהה ותארים), משפיעים לטובה על המוטיבציה לתרום לאחרים ובכך להרגיש חשובים ונחשבים. חשיבה מוטעית כגון: "אין לי מספיק ידע, או , הידע שלי לא מועיל" פוגעת בביטחון בערך העצמי, מחזקת רגש של נחיתות ומובילה לזלזול עצמי.
עיקרון הכבוד- ההדדי  פועל בכיוון של הערכה וכבוד לידע האישי כבסיס ליחסי גומלין מכבדים באמצעות מתן ערך וכבוד לידע, תרומה והישגים של אחרים.

כבוד וערכים
לכבד את עצמינו משמעו, לבחור בערכים המובילים אותנו בסבך המציאות המורכבת. אדם בעל כבוד לעצמו מתכבד בבחירות הייחודיות לו בכל תחום בחייו (משפחה, זוגיות עבודה, קריירה, חברים, הורות) ונותן להן עדיפות ומשקל רב מול מבחר האפשריות העומדות בפניו, גם ובעיקר בתנאים ומצבים בלתי נוחים.
כבוד עצמי הנשען על ערכים נחשב כבעל ערך רב בזכות האתגר המתמשך, המאמץ והכוונה המושקעים בו.
שימוש "בשפת-הערכים" מזוהה מיד על-ידי אחרים. בהינתן האות הראשונה של ערך הכבוד העצמי, נוצרת צפייה להתנהגות וגישה דומות גם ביחס לכבודם וערכם של אחרים. זו הנקודה בה ניתן ליצור תקשורת ויחסים הנשענים על  ערכיות מכבדת בניגוד לחומרי "האגו הנחלשים עם הזמן.

להיות נוכח
הנכחת  עצמנו באופן הרצוי לנו, וקבלת יחס של כבוד מן הסביבה מקיימים דיאלוג קבוע עם יחס הכבוד שאנחנו  נותנים לעצמנו, וזה מנהל דיאלוג קבוע עם הכיבוד שלנו את האחרים.
newsletter-pos
אנא מלאו את הטופס וסמנו את הקטגוריות המעניינות אתכם