slider33

מעבר בין דורי

אביגיל וולקוב – אימון משפחות בעלות עסקים
יוצרת גישת  Family Business Tree   - מערכות יחסים בעסק משפחתי

משחק מירוץ שליחים – העברת העסק לדור הממשיך.

c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53 Mבבואי לכתוב את המאמר נזכרתי בדבריו של מח"ט חטיבת הנח"ל בסיום הטירונות הארוכה של בני הבכור, "אנחנו לא מנסים לשנות את הבנים שלכם, מתוך ידיעה ברורה כי אתם המשפחות עשיתם  עבודה טובה. אנחנו רק מוסיפים להם כלים להוציא לפועל את כל שקיבלו מכם.."

משפחה מתרחבת במושגים של עסק בבעלות משפחתית משמעותו, הצטרפות בני דור שני וגם שלישי לניהול. החל מיום כניסתם של הבנים הממשיכים, העסק לעולם לא יהיה מה שהיה. החזון הכללי כולל אפשרות שהעסק רק ישתבח ויגדל עם כניסתם. הנקודה הבולטת ביותר ביחס לשינוי מתייחסת להעברת הלפיד, אש-התמיד אל ידיים נוספות, הבנים הממשיכים.

השינוי הוא בעיקר בחלוקת סמכויות חדשה, הנושאת רוח שינוי ברמות תפקודיות ומנטאליות. כפי שאמר אחד מלקוחותיי בהומור :" אני עסוק עכשיו בהדבקת שלט חדש על דלת המשרד של הבן הצעיר.. "הוא רק לא תאר לעצמו את המשמעות של כניסת הדור החדש, נתחיל מזה שהוא לא התכוון להעביר את הלפיד לדור השני, מבחינתו זו הייתה הצטרפות של הבן ללא קשר לעתיד.

ברוב העסקים הקטנים ההעברות הבין דוריות נעשות באופן ספונטני כשרובן לא מוגדרות כך ע"י שני הצדדים. האמירות הפופולריות ביותר בהקשר נאמרות כלאחר יד : "נכנסתי לעבוד במשרד של אבא, נראה איך זה ילך", "הכנסתי את הבן לעבוד איתי"," הבת נכנסה לעסק.." מעטים מדברים על כך בגוף-רבים, כלומר, "החלטנו לנהל את העסק יחד..", מה שיכול להעיד על החלטה מובנת מאליה, אך לא מובנית!

ההעברה היא אחד האתגרים המשפיעים על המשכיות העסק, מידת האפקטיביות וההתפתחות שלו. ויש לה השפעה עמוקה על מערכות היחסים בתוך העסק ומשם בקוו ישיר למשפחה.

הקונפליקטים האופייניים בהעברה הבין דורית :

  1. הבדלים בציפיות כל צד בונה מערכת ציפיות בלתי גלויה לאחר, בקשר לניהול העסק והעבודה המשותפת, היוצרת בסיס לא יציב להתנהלות בתוך העסק ובמסגרת המשפחה.
  2. חוסר מודעות ליכולות בנים מכירים טוב יותר את מכלול היכולות הביצועיות  של האב-מייסד, מטבע הדברים, האב מכיר פחות את היכולות הספציפיות הקשורות לביצועים במסגרת ניהול-עבודה בעסק.הפערים בהיכרות עלולים לפגום ביחסים הבינאישיים ביניהם.
  3. גבולות אישיים-משפחתיים גבולות לא מסודרים בין המעמד האישי בתוך העסק לבין המעמד במשפחה, אב-בוס, בן-עובד, בשעות העבודה ובמסגרת המשפחה עלולים לחבל ביצירת בסיס-איתן להתנהלות בין שני העולמות, ולפגוע ביחסים הספונטניים במסגרת המשפחה.

ניתן לנצל קונפליקטים מובנים ולהפוך אותם למוקדי צמיחה והתעצמות אישית במסגרת העסק המשפחתי. את יתרונות ההעברה הבין-דורית ניתן להשיג באמצעות תכנון תהליך מובנה מראש בדיוק כמו נישואין והולדת ילדים.

כל הזכויות שמורות לכותבת אביגיל וולקוב ©
הערה חשובה מאוד: השימוש בגוף זכר הוא מצרכי נוחות. הכוונה כמובן מאליו היא גם לנשים ובנות ממשיכות.
newsletter-pos-business
אנא מלאו את הטופס וסמנו את הקטגוריות המעניינות אתכם