Slide background

family business tree

ייעוץ ליווי ואימון לשמירת העסק המשפחתי
באמצעות פתרון קונפליקטים במערכת היחסים

עסקים משפחתיים

עסקים ומשפחה – משפחה ועסקים – עסקים בבעלות משפחתית. כל הגדרה מכילה שני מרכיבים יסודיים בחייו של אדם, משפחה ונכסים.

עסקים בבעלות משפחתית יכולים להוות בסיס להתפתחות והגשמה אישית ולעשייה משותפת. עסק משפחתי יכול להגיע להישגים יוצאי-דופן בזכות המעורבות הרגשית, הנאמנות, והמחויבות להצלחה של כל אחד מבני המשפחה.

יחד עם זאת דווקא מאותם מקורות הכוח של העסק המשפחתי עלולים להיווצר קונפליקטים המקשים על תפקוד העסק ושלמות המשפחה.

מניסיוני, רוב העסקים המשפחתיים עומדים בפני קונפליקטים הקשורים במישרין ובעקיפין  למערכות היחסים והתקשורת בין בני המשפחה, בתוך העסק עובר למשפחה. מניתוח הגורמים המשפיעים על הניהול והעבודה בעסק המשפחתי עולה כי "למצב הרוח והרגשות" השלכות ישירות על  מידת האפקטיביות וההמשכיות של העסק.

כמאמנת ומלווה של משפחות בעלות עסקים , וכיזמת התכנית family business tree אני מכוונת ליצירת מרחב הידברות על יחסי-הגומלין במסגרת המשפחה והעסק, ביסוס וחיזוק מערכות היחסים תוך גישור על פערים בין דוריים והתמודדות מודעת עם מאבקים סביב כוח ,אגו ושליטה
newsletter-pos-business
אנא מלאו את הטופס וסמנו את הקטגוריות המעניינות אתכם