Slide background

family business tree

ייעוץ ליווי ואימון לשמירת העסק המשפחתי
באמצעות פתרון קונפליקטים במערכת היחסים

צמיחת המשפחה ושגשוג העסק


הכנה להורים מייסדים בהעברת הניהול והבעלות

עסקים משפחתיים נוטים להתנהל כטייסים אוטומטיים, הורה מייסד רואה בעסק שהקים מקור לפרנסה ושפע לבניו הממשיכים. הצטרפות בנים ממשיכים כשותפים או כמנהלים היא  הזדמנות לפיתוח העסק ושמירה על המשכיותו. בכל המקרים ההעברה של חלק מהסמכויות או כולן עלולה להציב את ההורה במצב בו הוא מרגיש חסר תועלת ולעיתים גם כחסר שליטה.
בליווי נכון ובשני מפגשים יכול ההורה המייסד לעבור את שלב ההעברה  במודעות ובאופן בו הוא ירגיש שלם.
Family business tree  שמחה לתכנן יחד אתכם ההורים, תכנית ממוקדת להעברת חלקכם לבנים הממשיכים והכנת עתידכם התעסוקתי במסגרת העסק והפנאי.
מאמרים נוספים-עסקים משפחתיים

הכנה לבנים ממשיכים לניהול ובעלות

לדור ההמשך יש הכבוד להמשיך את דרכו של המייסד, יותר מכך, עליו מוטלת משימה מורכבת ומאתגרת של המשכיות הקיים ופיתוחו. בנים ממשיכים במשפחות רבות איתן אני עובדת מגדירים את ריבוי הציפיות מהם כנטל מנטאלי המקשה עליהם בתפקוד. כניסה לעסק משפחתי מאתגרת ומלהיבה יחד עם זאת היא מייצגת שינוי במערך העסקי והמשפחתי, ודורשת תכנון ודיאלוג אמיתי בין ההורה המייסד לבין ממשיכיו.
בניהול נכון של נקודת הכניסה לעסק יכול הדור הצעיר לעצב את המשך דרכו בניהול ועבודה בעסק.
Family business tree  מתמחה בהכנת הדור הצעיר ללמידה משפחתית ,הפקת לקחים, שיתוף פעולה עם הדור המייסד והטבעת חותם אישית.
מאמרים –עסקים משפחתיים

פתרונות לקונפליקטים בין אישיים

עסקים משפחתיים מתמודדים היטב עם מתחרים או איומים מבחוץ, ההתגייסות לפעולה מאופיינת באחדות מול הגורם המאיים  ומצליחה להוציא את מיטב היצירתיות והיכולות של כל בן משפחה. זה לא סוד כי דווקא מול 'איומים פנימיים' כמו אי הסכמות המשפחה מתקשה לגלות את אותם כוחות שיאפשרו לה להתמודד איתם בהצלחה.
מקורות הקונפליקטים יכולים להגיע עד לשורשי היחסים במשפחה ובעסק,ולטעון את מערכות היחסים ברגשות שליליים. אנו לא מתעכבים על העבר, אלא, מוצאים את המשותף כנקודת פתיחה לעתיד.
Family business tree  יוצרת בשיתוף עם המשפחה מרחב של הקשבה לסוגי הקונפליקטים, למידת המעורבות הרגשית ולמשך הקונפליקט .ליווי המשפחה במציאת דרכים להתמודדות ולמניעת קונפליקטים באמצעות מתן כבוד ולגיטימציה לאי ההסכמות והפיכתן למקור למידה וכוח.
מאמרים –עסקים משפחתיים

העץ המשפחתי – תכנון העתיד בהווה

תכנון עתיד העסק כרוך ביכולת להביט על ההווה כשלב לקראת השלב הבא בעתיד, לכך נדרשת השקעת אנרגיה ואומץ להתמודד עם סוגיות הקשורות למי ינהיג את העסק, איך תנוהל המשפחה, ומי יהיה אחראי על "שלום הבית".
Family business tree  מתמחה בהובלת העסק המשפחתי לעשייה על בסיס תכנון החזון והיעדים לטווח בינוני וארוך של העסק. לשם כך מוצע  למשפחה להיעזר במודל של 'הברית המשפחתית' . מסמך מוסכם המפרט הערכים החשובים לחיי המשפחה והעסק,נורמות התנהגות,כללים בקבלת בני משפחה נוספים. ברית משפחתית נשענת על הסכמות ומאפשרת חוויה מעצימה למשפחה.
מאמרים-עסקים משפחתיים

tree
newsletter-pos-business
אנא מלאו את הטופס וסמנו את הקטגוריות המעניינות אתכם