Slide background

family business tree

ייעוץ ליווי ואימון לשמירת העסק המשפחתי
באמצעות פתרון קונפליקטים במערכת היחסים

תכנית העבודה

Family Business Tree יוזמה המלווה עסקים ומשפחות לעשייה משותפת ומלהיבה על מצע של כבוד והערכה לכל פרט בתוכה.
אפקטיביות תכנית העבודה באה לידי ביטוי בחלוקת התהליך לשלושה שלבים מעשיים:

שלב א': אבחון

1.השלב הראשוני העבודה נעשית מול "הלקוח היוזם" הדמות שיזמה פנייה אלי. אני רואה בה  הזדמנות יוצאת דופן להקשבה "לסיפור המשפחתי", והבנה עמוקה יותר של מה נדרש לשנות לעשות על פי ראות עיניו של המזמין.
 
שלב ב': המשפחה

העבודה מול המשפחה נשענת על תפיסתה כיחידה אורגנית מזינה ומוזנת ע"י כל אחד מבני המשפחה. בשלב זה מאובחנים דפוסי התקשורת והתמודדות עם קונפליקטים בתרבות המשפחה והעסק.  זה מהווה בסיס לגיבוש התכנית המיטבית למשפחה. התכנית כוללת את המרכיבים החשובים למשפחה לפי צרכיה. פתרונות לריב וקונפליקטים, למידה משפחתית, ברית/אמנה משפחתית, דור ממשיכים, המשכיות ועתיד העסק.


שלב ג': פיתוח היחיד

העבודה הפרטנית מול כל בן משפחה בנפרד מאפשרת התייחסות אישית למצבו בו הוא מצוי, למצב העתידי הרצוי אליו הוא שואף בשני תחומים : התפתחות ולמידה אישית, רכישת כלים להתמודדות מוצלחת במערך היחסים והתקשורת במסגרת המשפחה עובר לעסק. זה הבסיס לשיתוף הפעולה בינינו , לגיבוש תכנית המתאימה למידות, הצרכים והציפיות האישיות שלו. בשני ראיונות אנחנו מאתרים את הצרכים האישיים-תעסוקתיים עליהם בונים מערכת ערכים אישית המתמזגת עם ערכי העסק.


קווים נוספים לתוכנית :
התוכנית ניתנת לשינוי בהתאם לצרכים רלוונטיים למשפחה.
בניית התוכנית הייחודית למשפחה מתחילה בפגישת ייעוץ ראשונית עם הלקוח ללא התחייבות. מיקום הפגישות נתון להחלטת המשפחה, מתוך הבנת המורכבות ורגישות המשפחה/העסק.

לקבלת פרטים נוספים ניתן ליצור איתי קשר טלפוני 054-3454907 ובאמצעות דף הקשר.
קראו עוד על אופי השירותים למשפחות בעלות עסקים
newsletter-pos-business
אנא מלאו את הטופס וסמנו את הקטגוריות המעניינות אתכם